עולם קסום של חלומות.jpg

היוזמה מאפשרת לפתח בכל גן "עולם קסום" הייחודי לצרכיהם של הילדים בגן ומאפשר עיבוד של סיטואציות, תחושות, רגשות ומאוויים בצורה בטוחה, המשלבת דמיון, חקר, התנסות ושיח רגשי בטוח ומאפשר.

​התהליך/ים החינוכיים המתקיימים ביוזמה (מה היוזמה בעצם?)

במסגרת היוזמה אנו בונים בגן עולם פיזי המתרגם את  חלומות הילדים למציאות. 
"מרחב החלומות" עונה על מגוון צרכים ותחומי עניין הרלוונטיים לעולמם של הילדים בגיל הרך. תכני היוזמה עוברים דרך חמשת החושים לאורך כל השנה מתוך שיח עמיתים בקבוצת השווים בגן הילדים. בתהליך מתקיימת התבוננות אינטר-דיסציפלינארית על נושא החלום. כל התהליכים מוצגים ומתועדים בסביבה החינוכית ומאפשרים לילדים לחזור להעמיק בנושא. הילדים בוחרים חלום תוך דיאלוג עם הצוות וההורים ומגשימים אותו דרך תהליך חינוכי.

צורך מרכזי בו מטפלת היוזמה 
 

היוזמה מעודדת שימוש בעקרונות של למידה בצמיחה בגן הילדים, המבוססת על הקשבה לילד, הדגשת ההיבטים הקוגניטיביים, הרגשיים, החברתיים וטיפוח ילד שהוא סקרן-חוקר-עצמאי.

ייחודיות/חדשנות היוזמה

  • 'יוזמת קהילה'- המעודדת פיתוח של האקוסיסטם הקהילתי בו הגננת פועלת, הכולל את הילדים, ההורים, הצוות והקהילה. 

  • שימוש בכלים טכנולוגיים וחשיפה לידע חדשני באמצעות מפגש עם מומחים לתוכן הנדרש, סרטונים, כתבות, ספרים וכמובן התנסות של הילדים במאגרי מידע, בתוכנות, מצלמה ועוד.

  • הקניית כלים לקהילת הגן בהתמודדות עם חלומות מפחידים, יצירת שיח מכיל, דמוקרטי ומאתגר בין חברי הקבוצה.

  • היוזמה מאפשרת ליצור תוכניות למידה אותנטיות וייחודיות הצומות מתוך דיאלוג אמיתי עם הילדים ולא על ידי הכתבה של המבוגרים.

הנחות יסוד העומדות בבסיס היוזמה

 

  1. ההקשבה היא הDNA של היוזמה, החלומות הם הדרך ליישם אותה. הקשבה  אמיתית מאפשרת לילדים לבטא עצמם באופן אותנטי.

  2. הגננת לומדת עם הילדים, מעודדת אותם ושותפה לתהליכי הלמידה והצמיחה שלהם.

  3. הילד הוא שותף בעל יכולת, שאפתנות ויוזמה. לפיכך, הגשמת חלום לכל ילד מחזקת ומעצימה את הדימוי העצמי ומאפשרת התמודדות טובה יותר עם עולם המציאות. היא מהווה את הבסיס ליכולתם של הילדים לפרוץ קדימה כנותני דרור לדמיונם וכיזמים המגשימים את חלומותיהם.

 

קהל יעד

ילדי גן 

מודלים פדגוגיים-חינוכיים עליהם נשענת היוזמה

  • חינוך דיאלוגי

  • גישת רג'ו אמיליה

ממצאים עיקריים בתהליך החקר והלמידה של הקהילה

 

אתגר מרכזי אותו זיהתה הקהילה בתהליך הלמידה שלה, הינו הקושי בהכשרת הגננות לפעולה מתוך שיח אקטיבי עם הילדים ויצירת תוכן פדגוגי שאינו 'מוכתב מלמעלה' אלא נשען על השיח האותנטי והישיר עם הילדים תוך איתור הצרכים שלהם באמצעות הדיאלוג.כמענה לאתגר זה, הקהילה פיתחה מודל לתהליך עבודה על פיתוח "עולם קסום של חלומות", ששלבי הבסיס בו מבוססים על שיח אותנטי עם ילדי הגן, ובהמשך כולל את השלבים הבאים:

kkk.jpg
bg front.jpg