top of page
E-Land.jpg

E-Land הינה יוזמה המבטאת סביבת למידה חדשנית מותאמת לדור הלומדים של המאה ה-21. במקום כיתה עם קירות ושעות, התשתית הוירטואלית של E-LAND מנצלת את הנראות של עולם משחקי המחשב בכדי להפעיל את הסקרנות של הלומד ולהגביר את המוטיבציה שלו לרכישת שפה חדשה.

​התהליך/ים החינוכיים המתקיימים ביוזמה (מה היוזמה בעצם?)

יוזמת E-Land מציבה במרכזה סביבת למידה וירטואלית ללימוד אנגלית, המותאמת למאפייני הלמידה במאה ה- 21. השיעור מתקיים במרחב המשחקי- וירטואלי, ומאפשר לתלמידים רכישת שפה ותרגול שלה באמצעות משחק מחשב המותאם לרמתם ולתחומי העניין שלהם. סביבת הלמידה הממוחשבת, הנשלטת על ידי המורה, מאפשרת למידה במרחב בו השפה הנרכשת הינה השפה הבלעדית, ובכך מעצימה את האפשרות לתרגל את השפה בצורה משמעותית ולהפחית "בריחה" אל שפת האם של התלמידים.

צורך מרכזי בו מטפלת היוזמה 
 

רכישת שפה דורשת זמן תרגול רב ומגוון, המתקיים בסביבה הדוברת את השפה הנרכשת, ומחייבת שימוש בה. תלמידים צעירים נדרשים למוטיבציה רבה לתרגול בכמות הנדרשת לרכישת שפה, ולרוב מקיימים תרגול זה בסביבה שאינה אידיאלית - שכן היא אינה דוברת את השפה הנרכשת אלא את שפת האם של התלמידים. 
יוזמת E-Land מחייבת את התלמידים לפעול בעולם וירטואלי בו השפה האנגלית הינה השפה היחידה, תוך שימוש בעולם משחקי המחשב האהוב על הילדים לשם הגברת המוטיבציה שלהם לתרגול ויישום של השפה הנרכשת.

ייחודיות/חדשנות היוזמה

 

לימוד אנגלית בסביבה וירטואלית המדמה סביבה דוברת- אנגלית, ובכך מנטרלת את הבריחה לשפת האם המתקיימת פעמים רבות בקרב תלמידים צעירים הרוכשים שפה חדשה.
שימוש בשפה מתוך הנעה וצורך אותנטי המחזקים את הזיכרון לטווח ארוך של הלומד ובכך מעצימים את האפשרות לרכישת אוצר מילים חדש לטווח הארוך.

הנחות יסוד העומדות בבסיס היוזמה

 

טכנולוגיה -  המאפשרת  לתלמידים תחושה של סביבת למידה מגוונת ומשתנה, מקום בו ירצו לבקר ולראות מה חדש. המגוון הרחב של תאי השטח באי מספק תחושת גילוי וחקר של  עולם אין סופי. פלטורמת ה-  open Sim מאפשרת להגיש לתלמידים את כל הכלים הדיגיטליים שהם צריכים במקום אחד - אתרים, שליחת מייל, צילום וידיאו וסטילס, מיקרופון ותקשורת דרך צ'אט.


הובלה של מורה - על המורה להוביל את פיתוח הפלטפורמה ולעקוב אחר רמת הסקרנות של התלמידים לפעולה בה. 
האי אינו נועד ללמידה עצמית בלבד, אלא המורה מוביל/ה את הלומד לאתגר המותאם ליכולותיו, מסייע/ת ומלמד/ת נקודות שחסרות ללומד ובכך מונעת תסכול ומקדמת מוטיבציה ללמידה.


משחוק המוביל לסקרנות -  פלטפורמת הלמידה לקוחה מעולם משחקי מחשב שהתלמידים מכירים ומבלים בהם מרצונם בשעות הפנאי. משחוק הלמידה מייצר את המוטיבציה הנדרשת על מנת לתרגל מיומנויות שפה מבלי להשתעמם. 

קהל יעד

החל מתלמידים בעלי ידע בסיסי וראשוני בקריאה וכתיבה באנגלית ועד תלמידי תיכון.

מודלים פדגוגיים-חינוכיים עליהם נשענת היוזמה

  • מודלים לרכישת שפה לטווח ארוך

  • משחוק בלמידה

  • שילוב טכנולוגיות בלמיד

ממצאים עיקריים בתהליך החקר והלמידה של הקהילה


תהליכי הלמידה של הקהילה עסקו רבות בחקר "האי הוירטואלי" כמרחב למידה משמעותי.
הממצא העיקרי בתהליך זה הוביל להבנה שיתרונו המרכזי של האי בכך שהוא מאפשר ליצור סביבת למידה המדמה סביבה דוברת אנגלית, ובכך מנטרלת היוזמה את הנטייה של תלמידים צעירים, הרוכשים שפה חדשה בפעם הראשונה, "לברוח" חזרה לשפת האם שלהם כאשר הם מתמודדים עם קושי.

bg front.jpg
bottom of page