טכנולוגיה בגן הילדים.jpg

יוזמה המזמנת לילדים מפגש עם חקר תופעות טבע באמצעות שימוש בטכנולוגיה.

​התהליך/ים החינוכיים המתקיימים ביוזמה (מה היוזמה בעצם?)

היוזמה כוללת הקמה ותפעול של תחנה מטאורולוגית בחצר הגן, המשמשת לחקר תופעות מזג האוויר. הילדים חוקרים את תופעות מזג האויר המתרחשות סביבם באמצעים ידניים וטכנולוגיים, מבינים את חשיבות השפעת מזג האויר על חייהם, מכירים מושגים שונים הקשורים למזג האויר ובעיקר - מכירים ומתנסים בכלים טכנולוגיים שונים המסייעים ללמידה ויכולים לשמש אותם גם בחקר נושאים אחרים.

צורך מרכזי בו מטפלת היוזמה 
 

הנגשת נושא החקר והטכנולוגיה לילדי הגן באמצעות חקירת נושאים הקרובים לליבם ולתחומי העניין שלהם.

ייחודיות/חדשנות היוזמה

 

  • הכוונה, הוראה ולמידה של שימוש נכון בטכנולוגיה ככלי פדגוגי לאוכלוסיית ילדי הגן 

  • חשיפת ילדי גן בסביבה אורבנית לטבע ולמפגש עימו, בסביבה מוגנת ומאפשרת

הנחות יסוד העומדות בבסיס היוזמה

 

ההבנה כי ילדים מטבעם נהנים מהתבוננות בטבע, מתפעמים ממראה הקשת הענן ועוקבים בסקרנות אחרי מים מחלחלים באדמה. לא זאת בלבד. ילדים צעירים רואים את העולם בראייה רעננה נקיה וחדשה. הם בעלי סקרנות טבעית אנו רק צריכים להיות שם ולתת למענה לצורך הטבעי הקיים. חשיפה מוקדמת מהווה תשתית להמשך למידה והתפתחות.


אנשי החינוך נדרשים וצריכים כל הזמן להביט קדימה, להיות ערים לשינויים המתרחשים סביבם ולהיות  בתנועה מחשבתית. מכאן, ברור כי אנחנו כאנשי חינוך מחויבים להכין ולצייד את הדור הצעיר גם ביכולות טכנולוגיות. כאן לנו תפקיד חשוב במיוחד, והוא אינו מתייחס ללימוד או הכרה של הטכנולוגיה, אלא לשימושים השונים ועל האפשרויות הטמונות בטכנולוגיה, באופן המשרת את הילד/האדם ולא להפך.


ההסתכלות שלמה על הילד: בית וגן הם יחידת אחת ואין אנו יכולים להפריד זאת מתהליכי הלמידה של הילד. הילדים בבית מוקפים בטכנולוגיות, כולם משחקים משחקי מחשב, אייפד וטלפונים חכמים. הורים רבים רואים בכך פתרון של שקט ולא תמיד מלווים את הילד בתהליך הפעולה/המשחק. לגן תפקיד חשוב בהכוונה, בהוראה ובלמידה של  שימושים נכונים ומיטיבים של הטכנולוגיות הקיימות.


הילדים בגן עטופים ומוגנים ע"י הסביבה הקרובה שלהם לא פעם יתר על המידה, דבר המתבטא בחסך התנסותי כגון: משחק בבוץ, במים, במרקמים שונים..... הסביבה האורבנית בה הם חיים לא תמיד מזמנת להם אפשרות להתנסויות חושיות שונות ומפגש מזדמן עם הטבע. 

קהל יעד

ילדים בגילאי 3-6 אשר לומדים בגן הילדים וקהילת ההורים הסובבת.

מודלים פדגוגיים-חינוכיים עליהם נשענת היוזמה

  •  למידה התנסותית

  •  הגישה הקונסטרוקטיביסטית

  •  שילוב כלים טכנו-פדגוגיים בלמידה

ממצאים עיקריים בתהליך החקר והלמידה של הקהילה

עבודת הקהילה העלתה כי שילוב מוצלח של טכנולוגיה בגן הילדים נעשה כאשר:

  • בחירת נושא החקר נשענת על שיח פתוח עם הילדים ובחירה שלהם.

  • שילוב הטכנולוגיה בלמידה נעשה בצורה הדרגתית ובדרכים מגוונות ודיפרנציאליות.

bg front.jpg