top of page
2 פיטפטו סופי.jpg

ילדים שמסוגלים להוציא "מהפנימה החוצה", לשיים רגשות ולשתף במה שהם חשים בו, ואף להבין את רגשות הזולת ולהרחיב את סגנונות ההתמודדות שלהם, יוצרים חברה נפלאה בגן הילדים.


בבסיס יוזמת "פיטפטו" עומדת ההנחה שילדים שמסוגלים להבין ולבטא את הרגשות שלהם ולהבין את הרגשות של הזולת, פנויים יותר ללמידה אינטלקטואלית וללמידה חברתית. התכנית מבססת את האמפתיה בין ילדי הגן ובין הילדים לבין צוות הגן כערך מרכזי.

​התהליך/ים החינוכיים המתקיימים ביוזמה (מה היוזמה בעצם?)

היוזמה כוללת הקמה ותפעול של תחנה מטאורולוגית בחצר הגן, המשמשת לחקר תופעות מזג האוויר. הילדים חוקרים את תופעות מזג האויר המתרחשות סביבם באמצעים ידניים וטכנולוגיים, מבינים את חשיבות השפעת מזג האויר על חייהם, מכירים מושגים שונים הקשורים למזג האויר ובעיקר - מכירים ומתנסים בכלים טכנולוגיים שונים המסייעים ללמידה ויכולים לשמש אותם גם בחקר נושאים אחרים.

צורך מרכזי בו מטפלת היוזמה 
 

מחקרים רבים גורסים כי מיומנויות רגשיות-חברתיות טובות מנבאות את ההצלחה בבית הספר וכי עידוד התפתחות חברתית-רגשית חיובית עשויה להיות המפתח לשיפור הישגים אקדמיים וכמובן לבריאות נפשית טובה.
המודל עונה על הקושי להתמודד עם רגשות עזים, לפתור בעיות בחיי היומיום ובהתמודדות עם מצבים שגרתיים שמעוררים רגשות עזים, באמצעות שימוש ב"כלי עבודה" (בובות) ידידותיים וניגשים לילדים בגילאי הגן.

ייחודיות/חדשנות היוזמה

 

יוזמת המקור מציבה במרכזה את השיח הרגשי בקרב ילדי הגן, מתוך הנחה ששיח רגשי מיטיב יסייע לילדים בהתפתחותם התקינה גם בתחומים נוספים.
השימוש בבובות שעוצבו במיוחד עבור היוזמה, יחד עם פיתוח פדגוגי של תכנית לעבודה נכונה עם הבובות להובלת שיח רגשי מוגן ומאפשר, מנגישה נושא זה לילדי הגן ומאפשרת לגננות לייצר שיח רגשי מורכב ומקדם גם בקרב ילדים צעירים.

הנחות יסוד העומדות בבסיס היוזמה

 

בבסיס יוזמת "פיטפטו" 2 הנחות יסוד השואבות

משני תחומי דעת מרכזיים:

 

  1. שיח רגשי - זיהוי, שיום הבנה והבעה של רגשות רבים (גם בסיסיים וגם מורכבים יותר) מסייעים בהתפתחות רגשית, חברתית וקוגנטיבית של ילדים.

  2. סגנונות התמודדות -  היוזמה מתבססת על כך שהרחבת סגנונות ההתמודדות בשעת משבר וגם בשגרה תסייע לילדים להתפתחותם הרגשית-חברתית ולבריאותם הנפשית. בנוסף לכך הרחבת סגנונות ההתמודדות תסייע להם בפתרון בעיות בעולם מורכב ומתפתח. סגנונות ההתמודדות כוללים: רגשי, שכלי, פיזי, אמונה, דמיון וחברותיות.

קהל יעד

ילדי גן בגילאי 5-6 ותלמידי כיתות א'-ב'

מודלים פדגוגיים-חינוכיים עליהם נשענת היוזמה

"הפרוטוקול הגמיש"

ויסות רגשי בקרב ילדים והוריהם באמצעות טיפול ממוקד משמעות בשילוב כלים אמנותיים.


מודל החוסן הרב-מימדי

מולי להד ועפרה איילון

ממצאים עיקריים בתהליך החקר והלמידה של הקהילה

מודל היוזמה עונה על הקושי להתמודד עם רגשות עזים. המודל עונה על הקושי בפתרון בעיות בחיי היומיום ובהתמודדות עם מצבים שגרתיים שמעוררים רגשות, ובעיקר עונה על האתגר החברתי, כלכלי וסביבתי של העת הנוכחית.
תהליך החקר והלמידה של הקהילה הוסיף למודל הקיים תובנות בנוגע ליצירת שיח רגשי בקרב ילדים עם צרכים מיוחדים, ובכך מתאפשרת הרחבה והעמקה בסגנון ההתמודדות מסוג 'אמונה עצמית'.
בנוסף, הרחיב תהליך החקר את השימוש ביוזמה מתלמידי גן גם לתלמידי כיתות א'-ב', תוך התמקדות באתגרים הרגשיים הנובעים מהמעבר מהגן לבית הספר. בכך, פתחה עבודת הקהילה צוהר נוסף לאנשי ונשות חינוך להתמודדות עם המורכבות הרגשית הכרוכה במעבר זה.

bg front.jpg
bottom of page